برگزاری دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی دانشگاه

۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۹ کد : ۱۱۷۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲۷

دومین جلسه کارگروه ارزیابی امور فرهنگی در تاریخ 1399/7/5 با حضور اعضای کارگروه (آقای دکتر جهانی نژاد، آقای دکتر شجری، آقای عمورمضان زاده، آقای صدوقی) و با دعوت از آقای شیخ زاده مدیر امور فرهنگی و آقای دکتر مزروعی مدیر ارتباطات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه، بخش اول گزارش ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی؛ توسط خانم تقوائی کارشناس نظارت و ارزیابی ارائه شد. اعضای حاضر در جلسه به بحث تخصصی و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و مقرر گردید در جلسه بعدی ضمن ادامه ارائه گزارش تحلیلی حوزه فرهنگی، راهکارها و پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد.


نظر شما :