دکتر روح الله میرزایی به سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان منصوب شد.

۲۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۶ کد : ۲۲۵۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۳۵
دکتر روح الله میرزایی به سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان منصوب شد.

طی صدور حکمی از سوی دکتر عباس کتابی رئیس دانشگاه کاشان، دکتر روح الله میرزایی به عنوان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان منصوب گردید.

در بخشی از این حکم خطاب به دکتر میرزایی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به منظور ارتقا و تضمین کیفیت، پایش مستمر و نظام مند، بهبود فعالیت ها و مأموریت های دانشگاه، تعمیق فرهنگ قانون گرایی و نظم سازمانی، به استناد ماده 2 آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1/9/1395 و بند 4 ماده 5 آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه ­های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و به پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی؛ به موجب این حکم برای مدت دو سال در سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت منصوب می گردید.


( ۲ )

نظر شما :